Veri Sorumlusu: Palme Yayın Dağıtım Pazarlama İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Adres: A. Adnan Saygun Cad.no: 10/1-2-3 Sıhhiye/ANKARA
Telefon Numarası: 0312 433 37 57
Vergi Dairesi-Numarası: ÇANKAYA VD 7200052770
Mersis Numarası: 8867713444958600
KEP Adresi: palmeyayin@hs01.kep.tr
Web Adresi: www.palmeyayinevi.com
 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu şirketimiz tarafından, Kanunun 10
maddesi gereği aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmiştir.
Kişisel verilerimin şirket tarafından işlenmesine, şirket kampanyaları ve haberlerinin yeni ürün
tanıtımlarının tarafıma e-posta, mesaj,SMS ve telefon yolu ile ses ve görüntü içerikli olarak
gönderilmesine onay veriyorum.
 
OKUDUM, ANLADIM